¿Què és el Pla de Control Sanitari?

El Pla de Control Sanitari (PCS) és una eina que permet assolir els objectius de seguretat sanitària alimentària establerts per la normativa europea en l’anomenat «paquet d’higiene».

Està format per un conjunt de documents que descriuen les mesures preses per un establiment amb l’objectiu de garantir la higiene i la seguretat alimentària dels productes (pel que fa a riscos biològics, físics i químics) i les proves que les mesures s’hi han aplicat.És un document obligatori per a tots els establiments que tinguin, preparin i distribueixin aliments.

El PCS inclou:

  • la guia de bones pràctiques d’higiene
  • el pla APPCC (Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control)
  • el sistema de traçabilitat

Dia a dia al vostre establiment

Per garantir la seguretat alimentària als vostres clients i estar preparats en cas de control, heu de tenir actualitzats tots els documents obligatoris, els registres i els procediments diaris efectuats en els àmbits següents:

Higiene del personal
Arxivament dels certificats d’aptitud mèdica i de formació en matèria d’higiene.

Control a la recepció de les mercaderies
Arxivament dels processos de control (punts verificats, freqüència dels controls), registre de les dades obtingudes, de les causes de refús i de les accions correctives dutes a terme.

Control de les temperatures
Registre, dues vegades al dia, de la temperatura dels frigorífics i dels congeladors, de la durada dels refredaments i del restabliment de la temperatura dels aliments, registre de les accions correctives implementades si s’ha detectat cap anomalia.

Neteja i desinfecció
Seguiment del pla de neteja i registre de les operacions efectuades cada dia.

Qualitat dels olis de fritura
Registre de les operacions de canvi d’oli.

Traçabilitat de les matèries primeres
Conservació dels segells sanitaris per verificar l’origen de les matèries primeres utilitzades.

Control dels productes encetats i elaborats
Creació d’etiquetes de traçabilitat interna per als productes encetats i les elaboracions.

Descobriu la solució que millor s’adapta a les vostres obligacions.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!