TWOJE ZOBOWIĄZANIA

Czym jest plan kontroli sanitarnej?

Plan kontroli sanitarnej (PMS) pozwala na realizację celów związanych z bezpieczeństwem żywności, określonych w rozporządzeniu europejskim „Pakiet higieniczny”.

Składa się on z kompletu dokumentów opisujących kroki podejmowane przez zakład w celu zapewnienia higieny i bezpieczeństwa żywności w swojej produkcji (w odniesieniu do zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych) oraz dowody na ich stosowanie. Jest to obowiązkowy dokument dla wszystkich zakładów zajmujących się przechowywaniem, przygotowywaniem i dystrybucją żywności.

PMS zawiera:

  • Dobre praktyki higieniczne
  • plan HACCP (kontrola punktów krytycznych poprzez analizę zagrożeń)
  • system identyfikacji

Na co dzień w Twoim zakładzie

Aby zagwarantować klientom bezpieczeństwo żywności i pomyślnie przejść ewentualną kontrolę, musisz prowadzić wymaganą dokumentację i sporządzać codzienne raporty z działalności w następujących obszarach:

Higiena pracowników
Archiwizacja orzeczeń lekarskich i świadectw szkolenia BHP.

Kontrola przy odbiorze towaru
Archiwizacja procedur kontrolnych (zweryfikowane punkty, częstotliwość kontroli), rejestracja danych zebranych podczas tych kontroli, powody odmowy i podjęte działania naprawcze.

Kontrola temperatur
Zapisywanie dwa razy dziennie temperatury lodówek i zamrażarek, czasów zamrażania i rozmrażania żywności, działań naprawczych podjętych w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Sprzątanie i dezynfekcja
Przestrzeganie planu sprzątania i zapisywanie działań wykonywanych każdego dnia.

Jakość olejów do smażenia
Zapisywanie czynności związanych z wymianą oleju.

Identyfikacja surowców
Przechowywanie pieczęci inspekcji sanitarnych w celu śledzenia pochodzenia używanych surowców.

Kontrola produktów napoczętych i wyprodukowanych
Tworzenie etykiet do identyfikacji wewnętrznej produktów napoczętych i gotowych wyrobów.

Poznaj rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb, które pozwoli Ci wypełnić wszystkie obowiązki

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!