Privacy Policy – Dades personals

La informació recollida en aquest formulari és registrada per ePack Hygiene en un fitxer informatitzat per a la gestió de les sol·licituds d’informació.

És conservada durant 3 anys i és utilitzada pel servei de màrqueting i pel servei comercial.

Conforme a la llei francesa Informàtica i llibertats, podeu exercir el vostre dret d’accés a les dades que us concerneixen i rectificar-les si contacteu amb: ePack Hygiene, 60 Avenue Baron Lacrosse, 29850 Gouesnou

Us informem de l’existència de la llista d’oposició a les trucades telefòniques amb fins comercials Lista Robinson, a la qual podeu us inscriure aquí: https://www.listarobinson.es/

Si us preocupa el tractament de les vostres dades personals, teniu drets que us permeten mantenir el control sobre la informació que us concerneix.El responsable del fitxer ha d’explicar a les persones concernides el procés (on, com i a qui cal dirigir-se) a través del qual poden exercir aquests drets. El responsable del fitxer disposa d’un termini de dos mesos per respondre a les sol·licituds.

El dret a la informació

Perquè la recollida de dades personals sigui lleial i lícita, les persones han de rebre informació clara i precisa pel que fa a:

La informació és una condició prèvia a la recollida de dades
El suport d’aquesta informació varia segons les característiques del fitxer (per exemple, un panell d’informació de videovigilància, una menció d’informació en un formulari o la lectura de la informació si les dades es recullen per telèfon).

La sol·licitud de consentiment

L’usuari ha de donar el seu consentiment de manera activa, explícita i, preferentment, per escrit, de manera lliure, específica i informada. En un formulari en línia, la possibilitat de donar consentiment podria tenir la forma, per exemple, d’una casella que no marcada per defecte.

El consentiment és una condició prèvia per a la recollida de dades.

El consentiment de la persona en qüestió és un requisit especialment important: 

El dret d’oposició

Els drets d’accés i de rectificació

Qualsevol persona pot

– accedir a tota la informació que la concerneix

– conèixer l’origen de les informacions que la concerneixen

– accedir a les informacions en les quals el responsable del fitxer s’hagi basat per prendre una decisió que la concerneixi (per exemple, els motius pels quals no s’hagi concedit un ascens o l’avaluació del banc per la qual s’hagi refusat un crèdit),

– obtenir-ne una còpia (possiblement a canvi de pagar costos que no excedeixin els de reproducció),

– exigir que les seves dades siguin rectificades, completades, actualitzades o suprimides, segons el cas.

El dret d’accés pot ser exercit:
 – Per escrit: correu postal, acompanyat d’una còpia d’un document d’identitat. Preferentment certificat i amb justificant de recepció.
In situ: presentant un document d’identitat. La persona pot anar acompanyada de qui hagi escollit. La consulta ha de durar el temps suficient per prendre nota de tot còmodament. Es pot demanar una còpia de les dades.


El responsable del fitxer disposa d’un termini màxim de resposta de 2 mesos
a partir de la data de recepció de la sol·licitud. Si la sol·licitud presentada en persona no pot ser satisfeta immediatament, el sol·licitant haurà de rebre un justificant de recepció signat i datat. Si la sol·licitud és incompleta (si faltés el document d’identitat, per exemple), el responsable del fitxer té dret a demanar la informació que falti: el termini de 2 mesos comença aleshores quan el sol·licitant l’hagi aportat.

Com s’han de presentar les dades?

La informació que es comunique ha de ser fàcilment comprensible. Els codis, les sigles i les abreviatures utilitzades han de ser explicades (si cal, en un annex).

Per exemple, «Segmentació: A+» vol dir que sou considerat un client VIP

Límits del dret d’accés
El responsable del fitxer pot:
– refusar la sol·licitud d’accés: si ho fa, ha de justificar la decisió i informar el sol·licitant de les vies i els terminis per impugnar-la.
– No respondre a sol·licituds manifestament abusives, especialment per ser-ne moltes, de caràcter repetitiu o sistemàtic (per exemple, si algú sol·licita una còpia completa d’un registre cada setmana).

Si el responsable del fitxer no disposa de cap dada referida a qui vol exercir el dret d’accés (per exemple, si les dades han sigut suprimides o si l’organisme simplement no guarda cap dada de la persona), ha de respondre de totes maneres al sol·licitant en el termini de 2 mesos.

El dret d’accés ha de ser exercit respectant el dret de tercers: un empleat d’una empresa no pot obtenir dades referides a un altre empleat.

Les avaluacions anuals o de potencial d’ascens han de comunicar-se si han servit per prendre una decisió. Mentre tan sols siguin provisionals, el cap no té l’obligació de comunicar-les.

 

Com fer-ho concretament?

 

Què diu la llei francesa?

  1. – La persona les dates personals de la qual són recollides ha de ser informada, si no ho ha estat prèviament, pel responsable del tractament de les dades o pel seu representant:

1r De la identitat del responsable del tractament i, si fos necessari, de la del seu representant,
2n De la finalitat del tractament que reben les dades,
3r Del caràcter obligatori o facultatiu de les respostes,
4t De les possibles conseqüències, segons ell o ella, de no respondre,
Dels destinataris o categories de destinataris de les dades,
Dels drets de què disposa segons les disposicions de la secció 2 del present capítol (drets de les persones en matèria de tractament de dades),
Segons el cas, de les transferències de dades personals a estats que no siguin membres de la Unió Europea.
Si les dades són recollides mitjançant qüestionaris, en ells han d’aparèixer les estipulacions dels punts  1r, 2n, 3r i 6è.

 

Article 32 de la llei Informàtica i Llibertats

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!