Fonctionnalités

ePack Hygiene us ofereix totes les funcions necessàries perquè gestioneu fàcilment el Pla de Control Sanitari (PCS)

Registre de les lectures diàries obligatòries

 • Control a la recepció de les mercaderies
 • Temperatura dels espais frigorífics/li>
 • Seguiment del pla de neteja i desinfecció
 • Canvi d’oli
 • Control de temperatura

ePack Hygiene

Seguiment de la traçabilitat dels productes

 • Arxivament digital de totes les etiquetes de productes
 • Impressió d’etiquetes de traçabilitat interna (matèries primeres encetades, elaboracions)

ePack Hygiene

Recepció directa dels vostres informes d’anàlisis microbiològiques

 • Rebeu automàticament els informes al vostre sistema
 • Podeu visualitzar-los i presentar-los

ePack Hygiene

Actualització automàtica del vostre planning

 • Alertes de les tasques amb retard
 • Visualització de les pròximes tasques

ePack Hygiene

Consulta i exportació de les dades enregistrades

 • Accés a tots els documents i registres/li>
 • Tria de les dades per mes / per tipus / etc.
 • Exportació a Excel / Word / PowerPoint
 • Enviament per correu electrònic als destinataris desitjats amb tan sols un clic
 • Rebeu automàticament per correu electrònic un resum setmanal de les dades

Tots els vídeos

Descobriu les funcions d'ePack Hygiene en vídeo!


picto_marchandiseRecepció de mercaderies

Traçabilitat productes

Arxivament de les dades

Temperatura dels espais frigorífics

Seguiment del pla de neteja i desinfecció

Impressió de les etiquetes de traçabilitat interna

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!